องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านปจิก หมู่ที่ 4 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]264
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]224
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านจบก หมู่ที่ 1 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]225
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 28 มิ.ย. 2561 ]235
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 28 มิ.ย. 2561 ]241
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 28 มิ.ย. 2561 ]260
247 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ(ปร.4) [ 27 มิ.ย. 2561 ]203
248 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ(ปร.5) [ 27 มิ.ย. 2561 ]261
249 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ(ปปช.1) [ 27 มิ.ย. 2561 ]258
250 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ซอยบ้านครูเข็มเพชร บุญปลอด (แบบปปช.1) [ 7 มิ.ย. 2561 ]275
251 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ซอยบ้านครูเข็มเพชร บุญปลอด (ปร.4-5) [ 7 มิ.ย. 2561 ]234
252 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน นายลาม สนธิวา (แบบปปช.1) [ 6 มิ.ย. 2561 ]229
253 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน นายลาม สนธิวา (ปร.4-5) [ 6 มิ.ย. 2561 ]282
254 ประกาศผู้ชนะผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 30 พ.ค. 2561 ]227
255 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมถมดินปรับเกลี่ยแต่ง บ้านภูมิกันดาร หมู่ 5 (แบบป.ป.ช) [ 25 พ.ค. 2561 ]227
256 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมถมดินปรับเกลี่ยแต่ง บ้านภูมิกันดาร หมู่ 5 (ปร.4-5) [ 25 พ.ค. 2561 ]225
257 ประกาศเรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 [ 25 พ.ค. 2561 ]207
258 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2561 ]206
259 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ค. 2561 ]266
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายนำ้คสล.พร้อมถมดินปรับเกลี่ยแต่ง บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 [ 24 พ.ค. 2561 ]211
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16