องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ภารกิจ) ประจำปี 2561 [ 15 พ.ค. 2561 ]228
262 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1-2/2561) [ 2 พ.ค. 2561 ]224
263 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) [ 16 ก.พ. 2561 ]218
264 แจ้งการประเมินและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ [ 21 ม.ค. 2561 ]288
265 ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวการออกรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ [ 21 ม.ค. 2561 ]224
266 ประกาศเรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการ [ 8 ม.ค. 2561 ]234
267 ประกาศเรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการ [ 8 ม.ค. 2561 ]231
268 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 พ.ย. 2560 ]243
269 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 1 [ 30 ต.ค. 2560 ]218
270 แผนป้องกันการทุจริต 2561-2564 [ 30 ต.ค. 2560 ]240
271 แผ่นพับงานจัดเก็บรายได้ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 2560 ]230
272 จดหมายข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 2560 ]244
273 ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี [ 23 มิ.ย. 2560 ]251
274 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 19 พ.ค. 2560 ]231
275 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.61 [ 2 มี.ค. 2560 ]225
276 แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]236
277 จดหมายข่าว [ 14 ธ.ค. 2559 ]243
278 แผ่นพับการชำระภาษี [ 6 ธ.ค. 2559 ]234
279 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ [ 5 ธ.ค. 2559 ]246
280 จดหมายป่าวประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2559 ]243
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16