องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ สังกัดกองช่าง [ 29 พ.ย. 2566 ]38
22 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษาฯ [ 29 พ.ย. 2566 ]20
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 21 พ.ย. 2566 ]25
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ [ 21 พ.ย. 2566 ]24
25 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ [ 1 พ.ย. 2566 ]26
26 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 1 พ.ย. 2566 ]37
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องการรายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]1
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องการรายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]1
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]51
30 คำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการออกแจ้งประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]59
31 ประชาสัมพันธ์โครงการออกแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]58
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานการเงินประจำปี 2565 [ 17 เม.ย. 2566 ]55
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนเพื่อการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]49
34 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนเพื่อการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]45
35 คำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการบริการประชาชนเพื่อการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]55
36 ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) [ 10 ม.ค. 2566 ]4
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ธ.ค. 2565 ]67
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ธ.ค. 2565 ]54
39 ขออนุมัติเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]59
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]49
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16