องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 290 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผ่นพับภาษีป้าย2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]320
22 โครงการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]84
23 ประกาศการจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]78
24 แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]71
25 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]25
26 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 30 มิ.ย. 2565 ]142
27 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2565 พ.ค ,มิย., ก.ค. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]123
28 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]125
29 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฒฆษณาบนทางสาธารณ [ 1 มิ.ย. 2565 ]15
30 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]126
31 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 19 พ.ค. 2565 ]189
32 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 21 เม.ย. 2565 ]146
33 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหนองละเบิก บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ [ 20 เม.ย. 2565 ]123
34 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม หมู่ที่ ๗ ไปบ้านโคกลาว ตำบลไพล [ 19 เม.ย. 2565 ]124
35 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยนางเทียบ ซื่อความซื่อ บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 [ 18 เม.ย. 2565 ]118
36 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ ๓ [ 18 เม.ย. 2565 ]121
37 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นล่าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]118
38 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]107
39 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]118
40 "การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสฯ" งานประชาสัมพันธ์ อบต.ประทัดบุ [ 4 มี.ค. 2565 ]224
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15