องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 290 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 3 มี.ค. 2565 ]186
42 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 28 ก.พ. 2565 ]179
43 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองยาว - บ้านพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2565 ]176
44 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองยาว - บ้านพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2565 ]134
45 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสระกอร์ - บ้านสวายปรีง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2565 ]116
46 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 3 ก.พ. 2565 ]245
47 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565(ภดส.1) [ 27 ม.ค. 2565 ]175
48 รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565(ภดส.1) [ 27 ม.ค. 2565 ]176
49 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 6 ม.ค. 2565 ]213
50 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง อบต.ประทัดบุ [ 29 ธ.ค. 2564 ]48
51 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 29 ธ.ค. 2564 ]40
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]245
53 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]100
54 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 30 พ.ย. 2564 ]144
55 ประกาศราคากลางงานโครงการติดตั้งหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]103
56 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวายปรีง หมู่ 6 ซ.นายแนน อยู่แล้ว [ 25 พ.ย. 2564 ]136
57 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านปจิกไปบ้านสวายปรีง [ 25 พ.ย. 2564 ]100
58 แผ่นพับภาษีป้าย2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]218
59 จดหมายข่าว2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]258
60 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]243
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15