องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แผ่นพับ(สี) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]102
42 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2566(ทำเอง) [ 2 พ.ย. 2565 ]848
43 แผ่นพับภาษีป้าย2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]390
44 โครงการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]97
45 ประกาศการจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]90
46 แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]86
47 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]35
48 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 30 มิ.ย. 2565 ]158
49 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2565 พ.ค ,มิย., ก.ค. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]137
50 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]151
51 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฒฆษณาบนทางสาธารณ [ 1 มิ.ย. 2565 ]28
52 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]140
53 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 19 พ.ค. 2565 ]206
54 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 21 เม.ย. 2565 ]164
55 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหนองละเบิก บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ [ 20 เม.ย. 2565 ]135
56 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม หมู่ที่ ๗ ไปบ้านโคกลาว ตำบลไพล [ 19 เม.ย. 2565 ]134
57 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยนางเทียบ ซื่อความซื่อ บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 [ 18 เม.ย. 2565 ]126
58 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ ๓ [ 18 เม.ย. 2565 ]134
59 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นล่าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]126
60 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]114
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16