องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]115
62 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]128
63 "การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสฯ" งานประชาสัมพันธ์ อบต.ประทัดบุ [ 4 มี.ค. 2565 ]238
64 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 3 มี.ค. 2565 ]203
65 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 28 ก.พ. 2565 ]192
66 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองยาว - บ้านพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2565 ]186
67 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองยาว - บ้านพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2565 ]143
68 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสระกอร์ - บ้านสวายปรีง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2565 ]126
69 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 3 ก.พ. 2565 ]263
70 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565(ภดส.1) [ 27 ม.ค. 2565 ]187
71 รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565(ภดส.1) [ 27 ม.ค. 2565 ]191
72 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 6 ม.ค. 2565 ]223
73 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง อบต.ประทัดบุ [ 29 ธ.ค. 2564 ]69
74 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 29 ธ.ค. 2564 ]55
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]255
76 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]111
77 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 30 พ.ย. 2564 ]156
78 ประกาศราคากลางงานโครงการติดตั้งหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]115
79 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวายปรีง หมู่ 6 ซ.นายแนน อยู่แล้ว [ 25 พ.ย. 2564 ]145
80 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านปจิกไปบ้านสวายปรีง [ 25 พ.ย. 2564 ]109
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16