องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 แผ่นพับภาษีป้าย2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]226
82 จดหมายข่าว2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]269
83 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]261
84 ประกาศแผนจัดเก็บภาษีประจำปี2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]213
85 แผนการจัดเก็บรายได้2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]218
86 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านสระกอร์ไปบ้านปจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]107
87 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสระกอร์ไปบ้านหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]151
88 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยครูเข็มเพชร บุญปลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]124
89 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่9 [ 26 ส.ค. 2564 ]145
90 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่9 [ 26 ส.ค. 2564 ]138
91 ประกาศราคากลางงานโครงการจัดหาและติดตั้งถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด ๒๔ นิ้ว เพื่อแแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคแก่ราษฎร หมู่ ๙ [ 29 ก.ค. 2564 ]113
92 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปจิก ซอยนายแนน สุระศร บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]104
93 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายฮุ ประดับวรรณ บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ [ 31 พ.ค. 2564 ]98
94 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยนายวัชระ เพราะสวน บ้านสวายปรีง หมู่ที่ ๖ [ 31 พ.ค. 2564 ]100
95 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปจิก ซอยนายโกย ดลเสมอ บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]105
96 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 - บ้านบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2564 ]102
97 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 - บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.พ. 2564 ]137
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภ.ด.ส.1 ประจำปี 2564(1) [ 29 ม.ค. 2564 ]253
99 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ซอยข้างสระน้ำสระกอร์ใน [ 28 ธ.ค. 2563 ]104
100 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพนม หมู่ที่ ๗ ไปบ้านตระแบก ตำบลไพล [ 25 ธ.ค. 2563 ]118
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16