องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมิกันดาร ซอยครูอัมพวรรณ ห้อยทอง หมู่ที่ ๕ [ 24 ธ.ค. 2563 ]106
102 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายโยน พร้อมพูน ไป โรงโม่หินเทพศิลา บ้านจบก หมู่ที่ ๑ [ 23 ธ.ค. 2563 ]154
103 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]280
104 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาหารเสริม(นม) [ 3 ธ.ค. 2563 ]267
105 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]261
106 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]276
107 แผ่นพับภาษีป้าย 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]317
108 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ปี2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]295
109 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 (อบต.) [ 30 ต.ค. 2563 ]315
110 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยพ.ศ.2546 [ 6 ต.ค. 2563 ]114
111 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2556 [ 6 ต.ค. 2563 ]114
112 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2544 [ 6 ต.ค. 2563 ]103
113 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องการจำหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.2546 [ 6 ต.ค. 2563 ]115
114 ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]262
115 ขออนุมัติแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]287
116 รูปเล่มแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]242
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล์ติกคอนกรีต(โดยวิธี(Pavement In-Place Recycling)สายทางบ้านปจิก หมู่ที่ 4 ไปบ้านภูมิกันดาร์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 17 ก.ย. 2563 ]249
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองยาวย หมู่ที่ 2 ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 ก.ย. 2563 ]252
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recyclign) สายทางบ้านสระกอร์-บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 3-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]239
120 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 3 ก.ย. 2563 ]240
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16