องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
งานป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]40
22 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]122
23 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงลบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]131
24 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]124
25 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตของ อบต.ประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 22 เม.ย. 2565 ]145
26 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]137
27 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 13 เม.ย. 2565 ]165
28 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 13 เม.ย. 2565 ]142
29 ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 เม.ย. 2565 ]165
30 ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 13 เม.ย. 2565 ]147
31 แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 เม.ย. 2565 ]155
32 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) [ 7 เม.ย. 2565 ]195
33 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ [ 4 ก.พ. 2565 ]148
34 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ [ 3 ก.พ. 2565 ]156
35 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) ประจำปี 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]32
36 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]143
37 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) [ 29 ธ.ค. 2564 ]158
38 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]141
39 แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]257
40 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]250
 
|1หน้า 2|3