องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
งานป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]267
42 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]253
43 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]282
44 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]243
45 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 30 ธ.ค. 2563 ]225
46 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปี 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]112
47 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 ต.ค. 2563 ]237
48 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร [ 5 ต.ค. 2563 ]237
49 การประเมินความเสี่ยงประจำปี [ 1 ก.ค. 2563 ]233
50 รายงานผลการติดตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2563 ]275
51 สรปเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]230
52 รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]244
53 สรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 28 มิ.ย. 2562 ]234
54 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 15 ม.ค. 2562 ]245
55 สรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]255
56 โครงการแผนป้องกันการทุจริต 2561-2564 [ 30 ต.ค. 2560 ]245
57 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 30 ต.ค. 2560 ]276
 
|1|2หน้า 3